Nieuws

Nieuwsoverzicht

Externe linksWél aangemeld maar geen toegang tot het besloten gedeelte van de website?

Login


 
 
 

De Meerookleugen

 

De Meerookleugen

Pagina 2 van 4

Er zijn tot op heden géén onomstotelijke wetenschappelijk bewijzen beschikbaar waaruit blijkt dat "meeroken" duizenden dodelijke slachtoffers per jaar maakt. Er zijn dus geen waterdichte bewijzen waardoor een algeheel rookverbod in de horeca - uit het oogpunt van de "gezondheidsredenering - begrijpelijk of rechtvaardig zou kunnen zijn. 

Een gedetailleerde analyse alsmede het complete onderzoeksrapport, waarin De Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization, WHO) zelf toegeeft "geen" verband te hebben kunnen aantonen, is HIER te vinden. Vooraanstaande en internationaal hoog aangeschreven (onafhankelijke) wetenschappers hebben verklaringen weergegeven waaruit blijkt dat overheden en anti-rokersorganisaties een meerookleugen benutten voor bangmakerij van de bevolking en het tot stand brengen van een (algemeen) rookverbod.

Er zijn de nodige wetenschappers die hebben laten weten dat een mens met een uurtje lopen in een dorpscentrum of drukke stad meer schadelijke stoffen moet inademen - door bijvoorbeeld de uitlaatgassen van motorvoertuigen - dan dat men een middag en avond lang verblijft in een rookkroeg.

In de loop der jaren hebben grote hoeveelheden onderzoek plaatsgevonden rond de rokenproblematiek. Het overgrote deel daarvan is in de Verenigde Staten uitgevoerd, ofwel bekostigd door de Amerikaanse overheid. Nog steeds wordt naar deze onderzoeken verwezen wanneer de overheid of anti-rokersorganisaties de schade door meeroken aanhalen om maatregelen te treffen tegen het roken. 

Men zou kunnen stellen dat als er geen wetenschappelijk bewijs is dat meeroken dodelijk is de overheid ook niet mag bepalen dat personeel in de horeca beschermd dient te worden tegen het meeroken. En zelfs als passief roken (meeroken) écht gevaarlijk zou zijn, volgt daar niet uit dat het recht op een rookvrije werkplek op zijn plaats is. 

Voordat het rookverbod in de horeca aan de orde kwam waren er geen lastige discussies. En burgers die niet in een rookomgeving wilde verblijven, of personeeel dat niet in een rookkroeg wilde werken, hadden genoeg keuze en hebben nog steeds genoeg keus. 

Horecaclaim Nederland gaat zich niet mengen in de discussie over het wel of niet schadelijk zijn van meeroken. Wij kijken enkel naar de feiten omtrent de onrechtmatigheid van het rookverbod en de economische schade die een rookverbod geeft voor de horeca. En de gegronde feiten zijn dat de horeca-sector (en met name de kleine kroegen) veel schade ondervinden door het rookverbod.

De overheid heeft niet het recht om de burgers te beperken in hun keuzevrijheid. Elk individu/burger moet de vrijheid hebben om zelf te kunnen kiezen of men wel of niet wil werken in een rookvrije horeca, net zoals horeca-ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of zij hun horeca-onderneming wel of niet rookvrij willen uitbaten.

 Vorige pagina Achtergrond Schadeclaim Vaststelling en indiening van de schade Volgende pagina
 
 
   
Copyright © 2012 Stichting Horecaclaim Nederland
Postbus 36172, 1020 MD Amsterdam / BTW-identificatienummer 8514.85.893