Nieuws

Nieuwsoverzicht

Externe linksWél aangemeld maar geen toegang tot het besloten gedeelte van de website?

Login


 
 
 

Achtergrond Schadeclaim

Pagina 1 van 4

Grondslag voor de schadeclaim

Stichting Horecaclaim Nederland meent dat de Nederlandse Staat onrechtmatig heeft gehandeld door op 1 juli 2008 een algemeen rookverbod in te stellen, waardoor óók kleine horeca-ondernemers zich aan het rookverbod dienden te houden. De Nederlandse Staat heeft in deze onzorgvuldig opgetreden en fouten gemaakt die veel schade heeft veroorzaakt binnen de horeca-sector. Met name kleine cafés zijn onevenredig hard getroffen door het rookverbod.

Een "algemeen rookverbod voor de horeca" is in strijd met het gelijkheidsbeginsel c.q. concurrentievervalsing, omdat de kleine horeca en horeca-ondernemers zonder personeel op basis van de regelgeving - in de periode juli 2008 tot november 2010 - zwaardere verplichtingen opgelegd kregen dan de grote horeca en horeca-ondernemers met personeel. Ten tijde van die regeling werd de "kleine horeca" evenwel niet alleen ongelijk behandeld, maar tevens onevenredig hard worden getroffen in de uitwerking van die regeling in de praktijk.

"Het verbod op discriminatie veronderstelt niet alleen dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, maar ook dat ongelijke gevallen ongelijk worden behandeld".

Voor het onrechtmatig handelen is de Nederlandse Staat schadeplichtig. Het gaat dan om schade die horeca-ondernemers hebben opgelopen door het rookverbod na te leven en dus het roken in hun horecagelegenheid ten onrechte te verbieden. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de geleden omzetverliezen als gevolg van het rookverbod. Maar ook om eventuele investeringskosten die ten onrechte zijn gemaakt.

De Stichting Horecaclaim Nederland zal voor zoveel mogelijk namens horeca-ondernemers de schadeclaim bij de overheid indienen. Indien noodzakelijk zal een bodemprocedure bij de burgerlijke rechter worden ingesteld om de schade op de Staat te verhalen

 

   De Meerookleugen Volgende pagina
 
 
   
Copyright © 2012 Stichting Horecaclaim Nederland
Postbus 36172, 1020 MD Amsterdam / BTW-identificatienummer 8514.85.893