Nieuws

Nieuwsoverzicht

Externe linksWél aangemeld maar geen toegang tot het besloten gedeelte van de website?

Login


 
 
 

Nieuws

Geen definitief rookverbod voor kleine cafés

Gepubliceerd op 28 Maart 2013

P E R S B E R I C H T

Het hof Den Haag heeft op dinsdag 26 maart 2013 weliswaar geoordeeld dat de uitzondering van het rookverbod voor kleine cafés in strijd is met het Verdrag ter bestrijding van tabaksgebruik en daarmee ongeldig is, maar de Staat kan tegen deze uitspraak in cassatie gaan. Het is maar zeer de vraag of de Hoge Raad deze uitspraak van het hof zal bekrachtigen. Daarnaast is van belang dat deze uitspraak in beginsel alleen geldt tussen de procespartijen, te weten de Staat en Nietrokersvereniging CAN. Het laatste woord is hierover dan ook nog niet gezegd.

Vordering tot handhaving rookverbod in kleine cafés afgewezen

De vordering van CAN dat de Nederlandse Staat moet worden bevolen het rookverbod in kleine cafés te handhaven heeft het hof afgewezen. De Staat is niet door de rechter verplicht tot handhaving van een rookverbod in kleine cafés. Het hof heeft in dat verband gewezen op de ruime beleidsvrijheid van de Staat.

Europese rechter

De afgelopen jaren zijn er uiteenlopende, deels tegenstrijdige uitspraken geweest van verschillende rechterlijke instanties. Er is echter nog niets definitief beslist ten aanzien van het rookverbod in de kleine horeca.

Afhankelijk van het verdere verloop van de procedure tussen de Staat en CAN, zal Horecaclaim Nederland onderzoeken of de gang naar de Europese rechter open staat.

Advies en oproep voor de kleine horecaondernemers

Horecaondernemers moeten zich niet gek laten maken door het arrest van het hof Den Haag!! Zolang
de Staat ook niet aankondigt om de kleine cafés weer te controleren op naleving van het rookverbod, hetgeen niet in de verwachting ligt, kan gewoon door worden gerookt. De horecaondernemers die nog niet zijn aangesloten bij Horecaclaim Nederland roepen wij op om zich aan te sluiten, want dan kunt u via ons advocatenteam ook juridische steun krijgen voor bezwaarprocedures indien u (onrechtmatige) boetes mocht krijgen.

Volledige persbericht


 
 
   
Copyright © 2012 Stichting Horecaclaim Nederland
Postbus 36172, 1020 MD Amsterdam / BTW-identificatienummer 8514.85.893