Nieuws

Nieuwsoverzicht

Externe linksWél aangemeld maar geen toegang tot het besloten gedeelte van de website?

Login


 
 
 

Nieuws

Overheden en anti-rokenlobby aansprakelijk gesteld voor schade rookverbod

Gepubliceerd op 11 Februari 2013

P E R S B E R I C H T

Het rookverbod in de horeca, dat op 1 juli 2008 inging, heeft voor veel schade gezorgd in de Neder­landse horeca. Niet alleen aanmerkelijke financiële schade kon worden opgetekend, maar ook sociale en emotionele schade. Zo zagen vele cafés de omzet met 10-50% dalen en moesten al jaren­lang bestaande cafés hun in deze tijd met hard werken opgebouwde waarde en goodwill zien wegkwijnen en het pand, bedoeld voor de oudedagvoorziening, voortijdig gedwongen onder de prijs verkopen.

De stichting Horecaclaim Nederland heeft ten doel het behartigen van de belangen van horeca ondernemers en het voeren van (collectieve) gerechtelijke procedures voor deze horeca ondernemers in verband met geleden schade door het rookverbod.

Voorzitter Frederick Matthaei: “Horecaclaim Nederland, Horecaclaim België en Horecaclaim Europa zetten zich er voor in om de schade die door het rookverbod in de verschillende landen en regio’s werd aangericht, namens de getroffen zaken terug te vorderen van de organisaties aan wie deze te
schade te wijten is. Dat zijn primair de overheden maar ook de organisaties die al jarenlang bij die overheden lobbyden om deze rookverboden in te voeren, meestal op basis van misleidende, pseudo-wetenschappelijke informatie”.

Alvorens met procedures tegen deze organisaties (waaronder Stivoro, KWF, Longfonds, Hartstichting en de Europese Commissie) te beginnen willen we deze in de gelegenheid stellen de schade in den minne te schikken. Daartoe zal in de komende weken per aangetekende brief een verzoek tot overleg over deze zaak uitgaan.

Mochten deze onderhandelingen niets opleveren, dan zal vervolgens een rechtsgang ingezet worden om deze schadevergoeding via de rechter af te dwingen.

Verder wijst de stichting erop dat de invoering van een algeheel rookverbod (de motie Dik-Fabers) de doodsklap zal betekenen voor de kleine horeca, die al buitenproportioneel is gedupeerd tijdens de periode dat ook voor deze groep horecaondernemers het rookverbod heeft gegolden. Mocht de motie onverhoopt worden aangenomen dan zal dit onherroepelijk leiden tot een enorme schadeclaim. De stichting zal deze schade alsdan meenemen in een eventuele gerechtelijke procedure tegen de Staat.


Web link
 
 
   
Copyright © 2012 Stichting Horecaclaim Nederland
Postbus 36172, 1020 MD Amsterdam / BTW-identificatienummer 8514.85.893