Nieuws

Nieuwsoverzicht

Externe linksWél aangemeld maar geen toegang tot het besloten gedeelte van de website?

Login


 
 
 

Veel gestelde vragen (FAQ)

Is het rookverbod in de horeca een gevolg van Europese regelgeving?

Het rookverbod in de horeca-sector is géén gevolg van Europese regelgeving. In de Europese landen wordt een eigen “rookbeleid” gevoerd dat varieert van land tot land. In elk Europees land is het “rookverbod voor de horeca-sector” echter, naar onze overtuiging, onrechtmatig als ook in strijd met de Grondwet en de Rechten van de Mens.


Wat zijn de toekomstplannen van HorecaClaim?

Naast onze activiteiten in Nederland en België willen we ook verder naar Europa.

Het rookverbod voor de horeca-sector is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, dat onder meer is neergelegd in de Grondwet en in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Via deze weg zal er door “Horecaclaim Europe”, met statutaire zetel in Brussel, een procedure aangevangen gaan worden om het rookverbod voor de horeca-sector in geheel Europa als onrechtmatig te laten beoordelen en afgeschaft te krijgen. De uitspraken van het Hof zijn definitief en bindend voor de betrokken staten.


Wat is het EVRM?

Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De overheid heeft (mede op basis van Rechten van de Mens) niet het recht om de burgers te beperken in hun keuzevrijheid. Elk individu/burger moet de vrijheid hebben om zelf te kunnen kiezen of men wel of niet wil werken in een rookvrije horeca, net zoals horeca-ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of zij hun horeca-onderneming wel of niet rookvrij willen uitbaten.


Hoezo, 'de overheid kan ons niet uitroken'?

Een klein legertje advocaten, adviseurs en grondwetspecialisten is betrokken en  zal de claim ondersteunen. En een in het leven geroepen privaat investeringsfonds beschikt over de nodige miljoenen euro's om de gang naar de rechter en desnoods jarenlang procederen mogelijk te maken. “De overheid trekt in conflicten met burgers meestal aan het langste eind omdat burgers de tijd noch de middelen hebben om de strijd succesvol aan te gaan. Wij hebben de middelen wel, en het is uitgesloten dat de overheid ons kan 'uitroken'.


 
 
   
Copyright © 2012 Stichting Horecaclaim Nederland
Postbus 36172, 1020 MD Amsterdam / BTW-identificatienummer 8514.85.893