Nieuws

Nieuwsoverzicht

Externe linksWél aangemeld maar geen toegang tot het besloten gedeelte van de website?

Login


 
 
 

Aanmelding

Door u aan te melden voor deelname aan de horecaclaim stemt u in met het volgende:

  1. Op de deelname aan de door de Stichting Horecaclaim Nederland in te dienen schadevordering zijn de Voorwaarden Horecaclaim van toepassing. Bij aanmelding via de Website of het deelnameformulier verklaart u kennis te hebben genomen van de Voorwaarden Horecaclaim en deze voorwaarden te accepteren.
  2. Door deelname verklaart u een horeca-ondernemer te zijn en bevoegd te zijn om de betrokken horecaonderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Indien meerdere personen gezamenlijk bevoegd zijn om de horecaonderneming te vertegenwoordigen, dan dient elke persoon een deelnameformulier in te vullen of zich via de website aan te melden.
  3. U draagt uw vordering dan wel de vordering van uw horecaonderneming op de Nederlandse Staat onherroepelijk over aan Stichting Horecaclaim Nederland onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Voorwaarden Horecaclaim.
  4. Voor deelname aan de horecaclaim geldt een jaarlijks deelnamebedrag van € 150,= per horeca-inrichting. Dit bedrag geldt als voorschot voor de kosten voor het instellen van de schadeclaim. Voor deelname aan de horecaclaim zult u nooit meer dan dit bedrag hoeven te betalen.

Download deelnameformulier Aanmelding via website

 
 
   
Copyright © 2012 Stichting Horecaclaim Nederland
Postbus 36172, 1020 MD Amsterdam / BTW-identificatienummer 8514.85.893