Nieuws

Nieuwsoverzicht

Externe linksWél aangemeld maar geen toegang tot het besloten gedeelte van de website?

Login


 
 
 

Mega schadeclaim voor horeca-ondernemers

Wat doet Stichting Horecaclaim Nederland?

Mega schadeclaim voor horeca-ondernemers

Sinds 1 juli 2008 geldt in de horeca een rookverbod. De invoering van het rookverbod heeft voor veel schade gezorgd. Niet alleen aanmerkelijke financiële schade, maar ook sociale en emotionele schade. Veel cafés zagen de omzet met 10-50% dalen. Al jarenlang bestaande cafés zagen hun met hard werken opgebouwde waarde en goodwill als sneeuw voor de zon verdwijnen en moesten het pand, bedoeld voor de oudedagvoorziening, voortijdig onder de prijs verkopen.

Stichting Horecaclaim Nederland is specifiek opgericht om voor de vele duizenden gedupeerde horeca-ondernemers een gezamenlijke schadeclaim in te dienen bij de Nederlandse Staat in verband met de invoering van het rookverbod. Indien de overheid niet bereid is om de groep gedupeerden te compenseren, zal een gerechtelijke procedure worden ingesteld tegen de Nederlandse Staat om de totale schade te verhalen.

Nadat het rookverbod voor de kleine horeca (minder dan 70m2 vloeroppervlak en zonder werknemers) op 3 november 2010 is afgeschaft - en bekrachtigd bij wet op 14 juni 2011 - zijn er aanmeldingen binnengekomen van horeca-ondernemers die schade hebben geleden en zich aangesloten hebben bij Stichting Horecaclaim Nederland. Inmiddels heeft de regering (per januari 2015) opnieuw een ALGEHEEL rookverbod van kracht laten worden. Dat zal tot gevolg hebben dat een rote groep horeca-ondernemers hiervan opnieuw schade zal ondervinden.

De juridische kansen zijn inmiddels beter geworden als we de overheid gaan dagvaarden. Dit omdat de overheid eerst een algemeen rookverbod van kracht laat worden, vervolgens dit weer afschaft voor de kleine horeca-ondernemers, en vanaf januari 2015 weer een algeheel rookverbod invoert. Hieruit blijkt ook nog eens temeer dat men de horeca-ondernemers niet serieus neemt.

Nederland kent ruim 53.000 horeca-bedrijven. Volgens een inventarisatie hebben meer dan 40.000 horeca-zaken schade geleden vanaf het moment dat er op 1 juli 2008 een algemeen rookverbod voor de horeca-sector werd ingevoerd. Ruim 10.000 "kleine" horeca-zaken hebben schade geleden ten tijde dat het rookverbod voor hen van kracht was.

BELANGRIJKE MEDEDELING EN OPROEP AAN HORECA-ONDERNEMERS !!!!

Het is van groot belang dat elke horeca-ondernemer die tegen het rookverbod is, en weer eigen baas wenst te worden in zijn/haar horecazaak, zich aansluit. 

Het rookverbod voor de horeca is en blijft een onrechtmatige wet !!!!

Maar enkel als we massaal strijden - en genoeg horeca-ondernemers zich aanmelden en het schadeformulier invullen - kunnen we de overheid ter verantwoording roepen voor de rechter en kan er definitief iets veranderen en de wet mogelijk tot afschaffing komen.

Wij verzoeken elke horeca-ondernemer die schade heeft en/of tegen het rookverbod is zich aan te melden. De horeca-ondernernemers die zich aansluiten krijgen van ons een schadeformulier, dit om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van de geleden schade. Wij gaan de totale schadeclaim bij de Nederlandse Staat indienen, dit om te bezien of de Staat een regeling wil treffen en verantwoordelijkheid wenst te nemen. Ingeval de Staat geen verantwoordelijkheid wil nemen zullen we overgaan tot het dagvaarden van de Nederlandse Staat, om vervolgens de geleden schade van de aangemelde horeca-ondernemers tot uitbetaling te laten brengen via de rechter. Wij zullen de totale schadeclaim laten vaststellen door een gerenommeerd accountantskantoor.

Boetes en bijstand van ons advocatenteam

Horeca-ondernemers moeten zelf kunnen bepalen of zij de horeca-onderneming wel of niet rookvrij willen uitbaten.

Ingeval men zich aansluit bij Stichting Horecaclaim Nederland kan men de boetes bij ons inbrengen. Ons advocatenteam zal elke horeca-ondernemer die is aangesloten tegen gereduceerd tarief bijstaan. Door de aansluiting bij onze organisatie kunt u ook de beschikking krijgen over (voorbeelden van) bezwaarschriften.

Het rookverbod kan volledig tot afschaffing gebracht worden indien de horeca-ondernemers solidair zijn en elkaar helpen, en één lijn trekken. De overheid heeft niet het recht om te bepalen wat er in uw horeca-zaak gebeurt. Los van alle lettertjes die politici hebben geschreven en tot "wet" hebben gepromoveerd.

Onder Achtergrond Schadeclaim treft u meer informatie over deze schadeclaim.

Onder Stichting Horecaclaim Nederland treft u meer informatie aan over de Stichting.

Wie kan meedoen aan de schadeclaim?

Alle horeca-ondernemers die schade hebben geleden, of nog ondervinden, door de invoering van het rookverbod, kunnen aan de schadeclaim deelnemen.

De totale schadeclaim zal betrekking hebben op alle horeca-ondernemers die schade hebben geleden en/of nog steeds schade ondervinden.

Onder Deelnamevoorwaarden treft u meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de schadeclaim en kunt u zich aanmelden.


 
 
   
Copyright © 2012 Stichting Horecaclaim Nederland
Postbus 36172, 1020 MD Amsterdam / BTW-identificatienummer 8514.85.893